Bergen Belsen

In het kamp waar Anne en Margot Frank het leven lieten is door de Anne Frank Stichting een gedenksteen geplaatst ter nagedachtenis.
In het kamp waar Anne en Margot Frank het leven lieten is door de Anne Frank Stichting een gedenksteen geplaatst ter nagedachtenis.

KORT REISVERSLAG:

Bergen Belsen (als kamp) kent haar oorsprong in 1935, waar het huisvesting gaf aan arbeiders die een kazerne bouwden voor soldaten van de Wehrmacht. Aan het begin van WWII werd het al snel een krijgsgevangenen kamp voor Franse en Belgische soldaten. Later in 1941 werd het een (onder erbarmelijke omstandigheden) 'huisvesting' voor 21.000 Russische krijgsgevangenen. Velen van hen zouden 1942 niet overleven vanwege vlektyfus en dysenterie. Ondanks dat Bergen Belsen een kamp is geweest dat nooit een gaskamer herbergde zijn tussen 1940 en 1945 ruim 70.00 'politieke' tegenstanders van het politieke Nazi regime en enkele duizenden Joden om het leven gekomen.
Gedenkplaats op het voormalig kampterrein.
Gedenkplaats op het voormalig kampterrein.
Het hedendaagse terrein van het voormalige concentratiekamp herbergt een studie- en bezoekerscentrum waarin de historie van het kamp uitvoerig en kunstzinnig aan de bezoekers wordt voorgelegd. Het parkachtige buitenterrein herbergt meerdere monumenten, die aan het dodelijke verleden van het kamp herinneren. Meerdere taluds die dienst doen als massagraven voor de overledenen van voor en na de bevrijding in april 1945 zijn daarvan het onwezenlijke bewijs. Verder is een muur met vele internationale inscripties, gedenkstenen en een grote obelisk het centrale gedenkteken van het kamp. Daarnaast zijn er over het gehele kampterrein nog individuele gedenkstenen en kleinere monumenten geplaatst.